Dodó-Elektro Kft.

   

ÜZLETI  ETIKAI  SZABÁLYZAT

   

Változat: 1.0

Hatályba helyezve:  2021. január 18.


A Dodó-Elektro Kft-nél folyamatosan törekszünk arra, hogy mindig egy kicsivel a piac előtt járjunk, amihez nélkülözhetetlen a magunk, munkatársaink és alvállalkozóink stabilitása és feddhetetlensége.

Ennek elősegítésére létrehoztuk a jelen Üzleti Etikai Szabályzatot, aminek a betartását elvárjuk mind munkatársainktól, mind üzleti partnereinktől. Az alábbiak elfogadása és érvényre juttatása kötelező minden munkatársunk és alvállalkozónk számára:


1.       Egymással és az ügyfelekkel szembeni tisztességes, őszinte, megbízható magatartás és kommunikáció.

2.       Alvállalkozóink, munkatársaink és ügyfeleink iránti bizalom tanúsítása.

3.       A Dodó-Elektro Kft., valamint munkatársai és alvállalkozói iránti bizalom folyamatos növelése, egyúttal jó benyomás kialakítása és megtartása, a jó hírnév és megbecsülés növelése érdekében.

4.       Tartózkodás minden rosszhiszemű magatartás tanúsításától, különösen attól, amelyből másnak kára származhat.

5.       Diszkriminációtól, kiközösítéstől, zaklatástól mentes kommunikáció és magatartás tanúsítása.

6.       A törvények és a vonatkozó szabályozások maradéktalan betartása, és változásuk folyamatos nyomon követése.

7.       Sem munkatársaink, sem alvállalkozóink nem adnak olyan jogszabályba ütköző utasítást, főleg, ha az előre láthatóan kártérítésre adhat okot.

8.       Határozott visszautasítása és tartózkodás minden olyan magatartás tanúsításától, amivel kapcsolatban felmerülhetne többek közt a korrupciónak, a megvesztegetésnek, a pénzmosásnak, a fegyveres csoportok finanszírozásának, a trösztnek, a verseny torzításának vagy korlátozásának, vagy a versenytársak közti területek és ügyfelek felosztására, az árra, a szállítókra vonatkozó megállapodásnak a lehetősége.

9.       A szükséges engedélyek határidőben történő beszerzése és előírásoknak megfelelő tárolása.

10.   A szükséges nyilvántartások teljes körű, pontosan és valóságnak megfelelő vezetése, könyvelése.

11.   A vonatkozó adók, vámok, illetékek és díjak határidőben és maradéktalan megfizetése.

12.   Felelősségteljes magatartás és eljárás.

13.   Nyílt, őszinte és folyamatos kommunikációt folytatása.

14.   Fellépés a megtévesztő, vagy a valóságtól eltérő látszatot keltő magatartással szemben.

15.   A megállapodások maradéktalan betartása.

16.   A vállalások teljesítése határidőre és maradéktalanul. Lehetőség szerint némi plusz nyújtásával a teljesítés során annak érdekében, hogy a másik fél minél elégedettebb legyen a szolgáltatással. 

17.   Kizárólag minőségi és professzionális munkavégzés nyújtása és fogadása.

18.   A Megállapodások írásba foglalása a félreértések elkerülése érdekében.

19.   A konfliktusok első sorban békés úton történő rendezése, és csak végső esetben, a személyes egyeztetés eredménytelenségét követő jogi útra terelése a rendezésének.

20.   A hibák haladéktalan kommunikálása, lehetőség szerinti helyrehozása, és ismétlődésének elkerüléséhez szükséges lépések megtétele.

21.   Érdekellentét kialakulásának megakadályozása, utólagos felmerülése esetén megszüntetése.

22.   Folyamatos fejlesztés és a munkatársak folyamatos képzése.

23.   A munkaeszközök rendeltetésnek megfelelő kezelése és folyamatos karbantartása.

24.   A munkavállalók foglalkoztatása kizárólag legálisan, a valóságnak megfelelően bejelentve történik. 

25.   A munkavállalók részére az általuk elvégzett munkának megfelelően tisztességes, versenyképes fizetés biztosítása.

26.   A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, egyúttal a munkavédelmi szabályok szigorú betartása, valamint a munkavállalókkal és az alvállalkozókkal történő szigorú betartatása.

27.   Minden olyan munka visszautasítása, mely során előre láthatóan a biztonságos munkavégzés nem garantálható.

28.   A teljes munkavégzés során a munkatársak és az alvállalkozók munkavégzésre alkalmas állapotban kell, hogy legyenek. Különösen nem lehetnek a munkavégzés során alkoholos-, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt, nem lehetnek fáradtak, és megfelelő energiaszintet biztosítva kell táplálkozniuk. 

29.   A munkavégzésre kihatással lévő gyógyszer-, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a munkavégzést megelőzően tájékoztatni kell a felelős személyt.

30.   Haladéktalan fellépés a munkavédelmi szabályok megszegőivel szemben, különösen az alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állók esetén.

31.   A tulajdon tiszteletben tartása és megóvása, legyen az akár Dodó-Elektro Kft, akár munkatársai, akár alvállalkozói, akár harmadik személyek tulajdona.

32.   Egymás munkatársainak, alvállalkozóinak, ügyfeleinek tiszteletben tartása, egyúttal a toborzásuktól és az elcsábításuktól való kifejezett tartózkodás. 

33.   Az üzleti információk bizalmas kezelése.

34.   A környezetvédelmi- és a hulladékgazdálkodási szabályok maradéktalan betartásán túl aktív környezetvédelmi magatartás tanúsítása.

 

A fentieket a Dodó-Elektro Kft. és minden munkatársa és alvállalkozója egyaránt köteles betartani és a megállapodásaik, valamint a munkavégzésük során érvényre juttatni, melynek megszegéséért felelősséggel tartozik. 

A Dodó-Elektro Kft. és minden munkatársa és alvállalkozója felelősséggel tartozik továbbá a saját, a vonatkozó jogügylettel érintett munkatársai és alvállalkozói által történő betartásáért és betartatásáért is. 

Bármely, fentiektől eltérő magatartásról történő tudomásszerzést haladéktalanul írásban jelezni kell a Dodó-Elektro Kft. és az érintett munkatárs, alvállalkozó felé a szükséges lépések megtétele érdekében.

A jelen Üzleti Etikai Szabályzat értelmezésével kapcsolatos bármely bizonytalanság felmerülését a megállapodás megkötését megelőzően tisztázni kell.

A jelen Üzleti Etikai Szabályzat kötelező erejének elfogadása elválaszthatatlan részét képezi az alvállalkozóinkkal kötött megállapodásainknak.